Gündem
Giriş Tarihi : 19-02-2021 18:56   Güncelleme : 19-02-2021 18:56

GÖKSUN LE UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 4

Koronavirüs (Covid-19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutma amacyla lçemizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr

GÖKSUN LE UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 4

Koronavirüs (Covid-19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutma amacyla lçemizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr. Bu kapsamda 16.02.2021 Sal gününden itibaren geçerli olacak ekilde;

1. lçe Umumi Hfzsshha 02 Nolu Meclis Kararnda alnan Bozhüyük Mahallesi, Esenköy Mahallesi ve Kanlkavak Mahallesi’nde bulunan Covid-19 (+) hastalarnn ve temasllarnn bulunduklar ikametlerde alnan Kstlama Tedbirlerinin kaldrlarak, yalnzca Covid-19 hastas ve temasl olan kiilerin Mobil Ekiplerce Jandarma Komutanl tarafndan denetlenmesine,

2. Alnan kararlarn Kaymakamlk, Göksun Belediyesi internet sayfalarnda ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarndan paylalmasna,

3. lan tutanaklarnn dosyasnda muhafaza edilmesine, Alnan kararlarn kolluk, zabta, salk ve Kaymakamlkça uygun görülen dier kamu görevlileri tarafndan yürütülmesine,

4. Alnan idari tedbirlere uymayanlara kar 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu gerei idari ilemin kaymakamlar tarafndan yaplmasna,

5. Alnan idari tedbirlere uymayarak toplum saln tehlikeye düürenler hakknda kaymakamlklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasna,

Oybirlii ile karar verilmitir.