Gündem
Giriş Tarihi : 23-02-2021 12:14   Güncelleme : 23-02-2021 12:14

GÖKSUN LE UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 7

Koronavirüs (Covid-19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutma amacyla lçemizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr

GÖKSUN LE UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 7

Koronavirüs (Covid-19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutma amacyla lçemizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr. Bu kapsamda; 22.02.2021 Pazartesi günü saat 11:00 den itibaren geçerli olacak ekilde;

1-     Denetimler;

1.1. Vatandalarn youn olarak bulunduu ve sosyal mesafe ihlallerinin sk olarak yaand lokanta, kafe, restoranlar ve benzeri yerler ile toplu ulam araçlar vb. denetimlerin etkinliinin arttrlmasna,

1.2. Evlerinde izolasyona tabi tutulan kiilere yönelik olarak Kaymakamlkça koordine edilen denetim faaliyetlerinin etkinliini arttracak tedbirlerin alnmas ve izolasyonu ihlal ettii tespit edilen kiilere gerekli idari ve adli ilemlerin yaplmasna,

1.3. Halk sal açsndan ciddi anlamda risk oluturan ve süreklilik oluturan yada kurallara/önlemlere aykr davranlarda srar eden iyerleri için ise 15 güne kadar faaliyet durdurma cezas tekliflerinin Göksun Kaymakamlna iletilmesine,

2- Düün, Nian ve benzeri etkinlii;

2.1. Sokak/köy düünü, sünnet düünü, kna gecesi, nian vb.

ehiriçi ve ehirleraras yolcu tamaclnda uygulamann, Pandeminin (salgnn) yaylmamas ve kontrol altnda tutulmas için Salk Bakanl Koronavirüs Bilim Kurulu tarafndan hazrlanan ve “COVID-19 Salgn Yönetimi ve Çalma Rehberi”nde; “Kent çi Ulam Araçlar (Minibüsler, Dolmular, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Dierleri) ile ilgili alnmas gereken önlemler”, “Personel Servis Araçlaryla lgili Alnmas Gereken Önlemler”, “Karayolu Tamacl, Demiryolu Tamacl, Denizyolu Yolcu Tamacl ile lgili Alnmas Gereken Önlemler” balklarnda yaynlanan ilkeler çerçevesinde yürütülmesine ve Otogarlarda giri ve çklarda HES kodu sorgulamasnn yaplmasna,

4- Camiler;

4.1. çileri Bakanlnn 22/05/2020 tarih ve 8357 sayl Genelgesinde yeterli bahçesi/ avlusu/açk alan bulunan camilerde d mekanlarda klnabilecei belirtilen Cuma Namazlarnn hava durumuna (yal olmas, ar scak vs.) bal olarak temizlik, maske ve mesafe bata olmak üzere ilgili kurallara uyulmak kaydyla Cami içerisinde de klnabilmesine,

5- Pazar Yerleri

5.1. Her bir sat yeri (tezgah/sergi) arasnda en az 3 metre mesafe olacak ekilde pazar/sat yerleri düzenlenmesine,

5.2.

Vatandan pazara girii ve çknda ellerinin mutlak surette alkol bazl dezenfektan ile temizlemesinin zabta tarafndan salanmasna,

5.4.Pazarc esnafnn az ve burnunu kapatacak ekilde maske kullanmasnn salanmasna,

5.5.Ambalajsz satlan ya sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, dorudan pazarc esnaf tarafndan hijyen koullarna dikkat edilerek poetlenmesi/satnn yaplmasna,

5.6.Pazarc esnafnn eldiven kullanmas durumunda, her bir müteri ve ürünlerine temas öncesinde eldivenlerin mutlak surette deitirilmesi, eldiven kullanlmamas durumunda, her bir müteri ve ürünlerine temas öncesinde ellerin mutlak surette alkol bazl dezenfektan ile temizlenmesinin salanmasna,

6- Anons ve Duyurularn Etkinlii;

6.1. Gerek belediyelerin, kolluk araçlarnn sesli duyuru sistemleri ile camilerden yaplan anonslar gerekse dier iletiim vastalaryla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yaplan paylamlar sonucunda vatandalarmzn özellikle maske kullanma konusundaki telkin ve çarlara önemli ölçüde riayet ettikleri deerlendirilmektedir. Maske kullanm konusundaki hassasiyetin ayn ekilde korunmasnn yan sra fiziki mesafe kural konusunda da duyarlln arttrlmas gerekmektedir.

Bu amaçla aadaki duyuru metninin yukarda belirtilen vastalarla anons edilmesinin salanmasna,

6.2. “Saygdeer Vatandalarmz; 65 ya ve üzeri kiilerin ALO 182 merkezi hekim randevu sistemi ile aile sal merkezlerinden veya hastanelerden covid-19 a randevusu alarak alarn yaptrmalar, vatandalarmzn sal açsndan önem arz etmektedir.

1 Mart tarihinden itibaren kademeli olarak normallemenin gerçeklemesi vaka saylarmzn durumu ile paralellik gösterecek olup, bu süreçten geri kalmamak adna;  maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarna uymann yannda  bu süreçte ev ziyaretlerinin de kesinlikle yaplmamas salgnn yaylmasnn önlenmesi bakmndan hayati öneme sahiptir. Vatandalarmzn bu hususlarda hassasiyet göstermelerini, sokaa çkma kstlamasna riayet etmelerini, aksi halde idari yaptrm uygulanacann bilinmesini önemle rica ederiz.”

7- Cenaze ve Taziye lemleri;

7.1. Cenaze defin ilemlerinin 30 kiiyle snrlandrlmasna ve taziye evi ve çadrlarnn kurulmamasna,

8- Apartmanlarda alnmas gereken önlemler;

8.1. lçemiz genelinde apartman ve sitelere ait olan tüm ortak kullanm alanlarnda (toplant salonu, spor salonu, çocuk oyun alan, v.s) hiçbir toplu etkinliin (apartman toplants, oturma, gün, doum günü kutlamalar, nian, yemek, kahvalt vb.) yaplmamasna, kararn site ve apartman yöneticileri tarafndan uygulanmasna ve herkesin görebilecei bir yere aslmasna, aksi takdirde idarî ve adlî ilemlerden site ve apartman yöneticilerinin de sorumlu olmasna, Apartmanda herhangi bir daire sakinin Covid-19 hasta veya temasls olmas durumunda erit çekilerek ve uyar levhalarnn aslmasna;

9-Eitim Durumu

Kanlkavak Mahallesinde bulunan okullarn ikinci emre kadar yüz yüze eitimine ara verilmesine,

10- Covid-19 as ve virüsü ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin Belediyeye ait billboardlarda yaynlanmasna,

11- Alnan kararlarn Kaymakamlk, Göksun Belediyesi internet sayfalarnda ilan edilmesine, sosyal medya hesaplarndan paylalmasna ve yerel basnda duyurulmasna,

12- lan tutanaklarnn dosyasnda muhafaza edilmesine, Alnan kararlarn kolluk, zabta, salk ve Kaymakamlkça uygun görülen dier kamu görevlileri tarafndan yürütülmesine,

13- Alnan idari tedbirlere uymayanlara kar 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu gerei idari ilemin Kaymakamlk tarafndan yaplmasna,

14- Alnan idari tedbirlere uymayarak toplum saln tehlikeye düürenler hakknda Kaymakamlkça adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasna,

Oybirlii ile karar verilmitir.

.