Gündem
Giriş Tarihi : 05-03-2021 13:10   Güncelleme : 05-03-2021 13:10

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 11

Yeniden kontrollü normalleme ve yerinde karar sürecinde, koronavirüs (Covid19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutmak amacyla ilimizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 11

Yeniden kontrollü normalleme ve yerinde karar sürecinde, koronavirüs (Covid19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutmak amacyla ilimizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr. Bu kapsamda;

1. Eitim-öretim faaliyetinin yüz yüze yapld yerlerde, Milli Eitim Bakan1nca belirlenen ilke ve kriterler çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre salgna yönelik gerekli tedbirlerin alnmas kaydyla; l Müftülüünün kontrollüünde yaplan, okul öncesi 4-6 ya kurslar, ihtiyaç odakl halk eitim vb. kurslar ile hafzlk kurslarnda eitim-öretim faaliyetlerinin yüz yüze yaplmasna,

2. Alnan idari tedbirlere uymayanlara kar 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu gerei idari ilemin kaymakamlar tarafndan yaplmasna,

3. Alnan idari tedbirlere uymayarak toplum saln tehlikeye düürenler hakknda kaymakamlklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasna,

Oybirlii ile karar verilmitir.