Gündem
Giriş Tarihi : 26-03-2021 19:09   Güncelleme : 26-03-2021 19:09

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 13

Yeniden kontrollü normalleme ve yerinde karar sürecinde, koronavirüs (Covid19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutmak amacyla ilimizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 13

Yeniden kontrollü normalleme ve yerinde karar sürecinde, koronavirüs (Covid19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutmak amacyla ilimizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr. Bu kapsamda;

1. Okul ça çocuklarda sk görülen iitme kayplarnn erken tanlanmasn ve gerekli tedavilerinin salanabilmesini amaçlayan “Okul Ça itme Tarama Program (OÇTP)” çerçevesinde; limizdeki kamu/özel ilköretim okullarnda eitim gören 1. snf örencilerine okul ça iitme tarama çalmalarnn salgn nedeniyle 2021 yl 1 Nisan-31 Eylül tarihleri arasnda aadaki ekilde planlanmasna/yaplmasna;

– Tarama çalmalarnn kontrollü olarak yüz yüze eitim verilen okullarda yaplmasna,

– Yüz yüze eitim verilmeyen, devam etmeyen örencilerin/çocuunu göndermeyen ailelerin bulunduu okullarda ise, taramalarn lçe Salk Müdürlüünde/Toplum Sal Merkezinde sessiz bir odada yaplmasna,

 

Bu durumda lçe Salk Müdürlüüne/Toplum Sal Merkezine çocuklarn ebeveyn gözetiminde getirilmesine ve randevularn ylma olumasn engelleyecek ekilde düzenlenmesi için gerekli planlamalarn yaplmasna,

– Salgnn yaylmn önlemek amacyla ilgili rehberler dorultusunda okulda/salk kuruluunda gerekli önlemlerin alnmasna,

Her tarama sonras tarama odyometre cihaz ve kullanlan aksesuarlarn %70 alkol solüsyonu ile temizlenmesine,

2. Alnan kararlarn l Basn ve Halkla likiler Müdürlüü tarafndan yerel basnda duyurulmasna,

3. lan tutanaklarnn dosyasnda muhafaza edilmesine,

4. Alnan kararlarn kolluk, zabta, salk ve kaymakamlarca uygun görülen dier kamu görevlileri tarafndan yürütülmesine,

5. Alnan idari tedbirlere uymayanlara kar 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu gerei idari ilemin kaymakamlar tarafndan yaplmasna,

6. Alnan idari tedbirlere uymayarak toplum saln tehlikeye düürenler hakknda kaymakamlklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasna,

Oybirlii ile karar verilmitir.