Gündem
Giriş Tarihi : 13-02-2021 17:25   Güncelleme : 13-02-2021 17:25

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 3

çileri Bakanlmzn 03

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 3

çileri Bakanlmzn 03.02.2021 tarih ve 1968-1969 sayl genelgeleri dorultusunda, koronavirüs (Covid19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutma amacyla ilimizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr. Bu kapsamda;

1. 14 ubat nedeniyle talepte yaanacak younluk da göz önünde bulundurularak; çiçek sat yapan iyerlerinin sokaa çkma kstlamasnn uyguland, 12 ubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasnda evlere servis, 13-14 ubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasnda müterileri iyerlerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasnda evlere servis eklinde hizmet sunabilmesine,

2. Milli Eitim Bakanlnca örgün eitim yapmas uygun görülen eitim kurumlarnn örenci/öretmen/çalanlarnn durumlarn eitim kurumlarnca verilecek kurum adresi ile çalma/ders programn ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri artyla, güzergah ve ilgili saatlerle snrl olacak ekilde sokaa çkma kstlamasndan muaf tutulmasna,

3. Yukardaki madde kapsamnda kalan eitim kurumlarnn örenci/öretmen/ çalanlarndan 65 ya ve üzeri ile 20 ya alt kalanlarn ehir içi toplu ulam araçlarn (otobüs, minibüs, dolmu vb.) kullanma kstlamasndan muaf tutulmasna,

4. Alnan kararlarn l Basn ve Halkla likiler Müdürlüü tarafndan yerel basnda duyurulmasna,

5. lan tutanaklarnn dosyasnda muhafaza edilmesine,

6. Alnan kararlarn kolluk, zabta, salk ve kaymakamlarca uygun görülen dier kamu görevlileri tarafndan yürütülmesine,

7. Alnan idari tedbirlere uymayanlara kar 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu gerei idari ilemin kaymakamlar tarafndan yaplmasna,

8. Alnan idari tedbirlere uymayarak toplum saln tehlikeye düürenler hakknda kaymakamlklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasna,

Oybirlii ile karar verilmitir.