Gündem
Giriş Tarihi : 18-02-2021 15:42   Güncelleme : 18-02-2021 15:42

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 5

çileri Bakanlmzn 12

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 5

çileri Bakanlmzn 12.02.2021 tarih ve 2554 sayl genelgeleri dorultusunda, koronavirüs (Covid19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutmak amacyla ilimizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr. Bu kapsamda;

1. Hafzlk eitimi veren Kur’an kurslarnda örenci/kursiyer/öretici/çalanlarn durumlarn eitim kurumlarnca verilecek kurum adresi ve çalma/ders programn ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri artyla, güzergah ve ilgili saatlerle snrl olacak ekilde, sokaa çkma kstlamasndan muaf tutulmasna,

2. Hafzlk eitimi veren Kur’an kurslarnda örenci/kursiyer/öretici/çalanlarndan 65 ya ve üzeri ile 20 ya alt kalanlarn ehir içi toplu ulam araçlarn (otobüs, minibüs, dolmu vb.) kullanma kstlamasndan muaf tutulmasna,

3. Alnan kararlarn l Basn ve Halkla likiler Müdürlüü tarafndan yerel basnda duyurulmasna,

4. lan tutanaklarnn dosyasnda muhafaza edilmesine,

5. Alnan kararlarn kolluk, zabta, salk ve kaymakamlarca uygun görülen dier kamu görevlileri tarafndan yürütülmesine,

6. Alnan idari tedbirlere uymayanlara kar 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu gerei idari ilemin kaymakamlar tarafndan yaplmasna,

7. Alnan idari tedbirlere uymayarak toplum saln tehlikeye düürenler hakknda kaymakamlklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasna,

Oybirlii ile karar verilmitir.