Gündem
Giriş Tarihi : 01-03-2021 21:00   Güncelleme : 01-03-2021 21:00

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 6

Koronavirüs (Covid19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutmak amacyla ilimizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 6

Koronavirüs (Covid19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutmak amacyla ilimizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr. Bu kapsamda;

1. limiz genelinde seyrek nüfuslu yerlerde ve fiziki imkanlar uygun olan resmi ve özel ana snf, ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokullarnn bütün snf seviyelerinde 01.03.2021 Pazartesi gününden itibaren, haftada 5 (be) gün yüz yüze eitim yaplabilmesine,

2. Resmi ve özel tüm ortaokul ve imam hatip ortaokullarnn 8. snf ve tüm liselerin 12. snflarnda ihtiyaç olmas halinde Cumartesi günleri de maske, mesafe ve hijyen kurallarna uyulmas kaydyla yüz yüze eitim yaplabilmesine,

3. Yukardaki birinci ve ikinci maddelerde belirtilen okullarn hangilerinde haftada 5 (be) gün yüz yüze eitim yaplacana lçe Hfzsshha Kurullarnca karar verilmesine,

4. çileri Bakanlnn 24.02.2021 tarih ve 3135 sayl genelgesi dorultusunda, salgnla mücadelede alnan tedbirlerin devamnn salanmas ve desteklenmesi amacyla; sinema salonlarnn faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine

5. Alnan kararlarn l Basn ve Halkla likiler Müdürlüü tarafndan yerel basnda duyurulmasna,

6. lan tutanaklarnn dosyasnda muhafaza edilmesine,

7. Alnan kararlarn kolluk, zabta, salk ve kaymakamlarca uygun görülen dier kamu görevlileri tarafndan yürütülmesine,

8. Alnan idari tedbirlere uymayanlara kar 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu gerei idari ilemin kaymakamlar tarafndan yaplmasna,

9. Alnan idari tedbirlere uymayarak toplum saln tehlikeye düürenler hakknda kaymakamlklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasna,

Oybirlii ile karar verilmitir.