Gündem
Giriş Tarihi : 01-03-2021 19:58   Güncelleme : 01-03-2021 19:58

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 7

Koronavirüs (Covid19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutmak amacyla ilimizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 7

Koronavirüs (Covid19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutmak amacyla ilimizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr. Bu kapsamda;

1. Ülkemizde vaka saylarnda yaanan düüün sürekliliinin salanmas ve Covid-19 virüsünün yeni bir varyantnn/yeni vakalarn ülkemize giriinin önlenmesi amacyla, çileri Bakanlnn 02.01.2021 tarih ve 3 sayl Genelgesi ile 1 Mart 2021 tarihine kadar getirilen ülkemize kara, deniz, hava yolu ile giri yapmak isteyen kiilerden son yetmi iki (72) saat içerisinde yaplm negatif SARS-CoV-2 PCR test ibraz etme gerekliliinin ve negatif sonucu ibraz edemeyen kiilere ilgili uygulanacak karantina koullarnn yeni bir karar alnncaya kadar ilgi genelgede belirlendii haliyle devam edilmesine,

2. Yukardaki tedbirlere ilikin Kaymakamlar ve Snr Kaps Mülki dare Amirleri tarafndan bata il/ilçe salk müdürlükleri olmak üzere snr kaplarnda görevli tüm kamu kurum ve kurulular ile ibirlii içinde ve ilgili dier mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararlarn alnmasna,

3. Alnan kararlarn l Basn ve Halkla likiler Müdürlüü tarafndan yerel basnda duyurulmasna,

4. lan tutanaklarnn dosyasnda muhafaza edilmesine,

5. Alnan kararlarn kolluk, zabta, salk ve kaymakamlarca uygun görülen dier kamu görevlileri tarafndan yürütülmesine,

6. Alnan idari tedbirlere uymayanlara kar 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu gerei idari ilemin kaymakamlar tarafndan yaplmasna,

7. Alnan idari tedbirlere uymayarak toplum saln tehlikeye düürenler hakknda kaymakamlklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasna,

Oybirlii ile karar verilmitir.