Gündem
Giriş Tarihi : 07-04-2021 16:06   Güncelleme : 07-04-2021 16:06

LAN – KANLIKAVAK MAHALLES UYGULAMA MAR PLANI DZENLEMS

Kahramanmara Büyükehir Belediyesi 24

LAN – KANLIKAVAK MAHALLES UYGULAMA MAR PLANI DZENLEMS

Kahramanmara Büyükehir Belediyesi 24.02.2021 tarih ve 2021/2-9-n sayl Meclis Karar ve Göksun Belediyesi 07.12.2020 tarih ve 97 sayl Meclis Karar ve 5216 sayl yasann 7-b maddesi gereince, Göksun Kanlkavak Mahallesindeki 151, 152, 153, 154, 155, 158, 209, 210 parsellere içerisinde yol ekseninde ve ada formatnda düzenlemesi yaplmasna ilikin 1/1000 ölçekli mar Plan Kahramanmara Büyükehir Belediyesi 24.03.2021 tarih ve 2021/2-9-n sayl Meclis Karar ile onaylanm olup;

Söz konusu Göksun lçesi Kanlkavak Mahallesi mar planndaki, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 209, 210 parsellere ilikin yol ekseninde ve ada formatnda düzenleme yaplmasna ilikin, Uygulama mar Plan Göksun Belediyesince 24.03.2021 tarihinden 24.04.2021 tarihleri arasnda Belediyemiz ilan panosunda askya çkartlmtr.

lgililere önemle duyurulur.


Uygulama mar Planna ilikin ayrntl bilgilere ulamak için lütfen tklaynz.

Uygulama mar Planna ilikin plan tadilatna ulamak için lütfen tklaynz.