Gündem
Giriş Tarihi : 17-07-2021 10:28   Güncelleme : 17-07-2021 10:28

LAN – KARAMER MAHALLES UYGULAMA MAR PLANI DZENLEMS

Göksun Karaömer Mahallesi 1785 parselde Güne Enerji Santral (GES) yaplmasna ilikin 1/1000 ölçekli mar Plan, Göksun Belediyesinin 05

LAN – KARAMER MAHALLES UYGULAMA MAR PLANI DZENLEMS

Göksun Karaömer Mahallesi 1785 parselde Güne Enerji Santral (GES) yaplmasna ilikin 1/1000 ölçekli mar Plan, Göksun Belediyesinin 05.07.2021 tarih ve 52 sayl Meclis Karar ve 5216 sayl yasann 7-b maddesi gereince, Kahramanmara Büyükehir Belediyesi 14.07.2021 tarih ve 2021/07-07-r sayl Meclis Karar ile onaylanm olup;

Söz konusu Göksun lçesi Karaömer Mahallesi snrlar içerisinde bulunan 1785  parselde, Güne Enerji Santral (GES) yaplmasna  ilikin, Uygulama mar Plan Göksun Belediyesince 16.07.2021 tarihinden 16.08.2021 tarihleri arasnda Belediyemiz ilan panosunda askya çkartlmtr.


Uygulama mar Planna ulamak için lütfen tklaynz.