Gündem
Giriş Tarihi : 12-08-2021 21:39   Güncelleme : 12-08-2021 21:39

LAN - SANAY ALANI UYGULAMA MAR PLANI DZENLEMS

Göksun Belediye Meclisinin 16

LAN - SANAY ALANI UYGULAMA MAR PLANI DZENLEMS

Göksun Belediye Meclisinin 16.12.2020 tarih ve 99 sayl karar ve 5216 sayl yasann 7-b maddesi gereince, Göksun Yenimahalle  404 ada 1 parsel, 427 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 429 ada 1, 2, 3 parseller, 546 ada 4, 5 parseller ve 393 ada 1, 2, 3, 4 parsellerde Sanayi Alan lave mar Plan ve Deiiklii yaplmasna ilikin 1/1000 ölçekli mar Plan, Kahramanmara Büyükehir Belediyesi Meclisinin 26.05.2021 tarih ve 2021/05-9-(c)  sayl karar ile onaylanm olup;

Söz konusu uygulama mar Plan 10.08.202110.09.2021 tarihleri arasnda Belediyemiz ilan panosunda askya çkartlmtr.

Uygulama mar Planna ulamak için lütfen tklaynz.